Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze członków Uczniowskiego Klubu Sportowego

Działając na podstawie § 17 ust. 2 statutu UKS „CELSIUM”, Zarząd Klubu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Publicznych Nr 1, Gimnazjum Nr 1 przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku – Kamiennej w sali nr 57.


W przypadku brakuystarczającej liczby obecnych w pierwszym terminie, drugi termin Zebrania jest wyznaczony pół godziny później na godziną 18:30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków klubu.

Zarząd UKS „CELSIUM”

 

 
 

powrót